Zmodyfikowany popyt krajowy, który uwzględnia wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na gospodarkę, spowoduje wzrost o 0,7% w tym roku i 2,3% w 2024 r., co oznacza spowolnienie w stosunku do zeszłorocznego wzrostu gospodarczego o 5,6% w 2022 r.

Jednak raport ostrzega, że zwiększone wsparcie rządu będzie potrzebne, aby zapewnić, że liczba ukończonych mieszkań spełni cele, prognozując, że 28.373 jednostek mieszkalnych zostanie ukończonych w zeszłym roku, ale ta liczba spadnie w tym i przyszłym roku.

Raport nie przewiduje spadku cen mieszkań w tym roku, ale oczekuje spadku inflacji cen domów z 8% w zeszłym roku do 3,2% w tym roku, przy czym inflacja cen konsumpcyjnych również znacząco spadnie do 5,6% w tym roku i 2,8% w przyszłym.

Raport przewiduje, że płace wzrosną w tym roku o 4,5%.