"To pojawia się na szczycie niezwykłych wyników pandemii, które spowodowały wzrost PKB o 13,6% rok do roku w 2021 roku, przynosząc skumulowany wzrost PKB Irlandii do 33% od 2019 roku, ostatniego roku, w którym pandemia nie była w danych", powiedział makler.

Goodbody niedawno przewidywał wzrost o 11,2% w 2022 roku, a następnie wzrost o 2,3% w 2023 roku. Jednak gdy te dane zostaną skorygowane o popyt krajowy, makler spodziewa się skromniejszego wzrostu o 0,7%.


Minister finansów Michael McGrath powiedział: "Chociaż prawdopodobna jest pewna zmienność między tym wydaniem flash a szczegółowym wydaniem w marcu, jest ona zasadniczo zgodna z tym, co mój Departament prognozował na 2022 rok w czasie budżetu i odzwierciedla ciągłą siłę sektora wielonarodowego w Irlandii w zeszłym roku.

"Jestem zachęcony, że pomimo licznych przeciwności, nasz rynek pracy nadal radzi sobie dobrze z blisko rekordowo niską stopą bezrobocia wynoszącą zaledwie 4,3% w grudniu".


Komentując stan międzynarodowej gospodarki w obliczu obaw o globalne spowolnienie, minister dodał: "MFW zasygnalizował w zeszłym tygodniu, że dokona skromnej korekty w górę swoich prognoz wzrostu na ten rok, które mają zostać opublikowane jutro, ze względu na zmniejszoną presję cenową, zwiększone wsparcie fiskalne i ponowne otwarcie chińskiej gospodarki po jej polityce zerowej."