Według wstępnych danych Narodowego Instytutu Statystyki(INE) "w całym roku 2022 (dane wstępne) turystyczne obiekty noclegowe odnotowały 26,5 mln gości i 69,5 mln noclegów, co przełożyło się na wzrost o 83. 3% i 86,3% (odpowiednio +38,6% i +44,7% w 2021 r.)".

W porównaniu z 2019 r., przed pandemią, liczba gości zmniejszyła się o 2,3%, a liczba noclegów o 0,9% (+8,6% u rezydentów i -5,0% u nierezydentów).

W 2022 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost liczby noclegów od rezydentów w porównaniu z 2019 rokiem.

Jeśli chodzi o noclegi od nierezydentów, główne wzrosty zaobserwowano na Azorach (+5,1%), Maderze (+4,5%) i na północy (+4,3%), a z drugiej strony najostrzejsze spadki zaobserwowano, jeśli w Centrum (-13,1%) i Algarve (-11,3%).


Rynek wyjazdów


Wielka Brytania pozostała głównym rynkiem wyjazdowym w 2022 r., odpowiadając za 19,3% noclegów od nierezydentów, co oznacza prawie trzykrotny wzrost w porównaniu z 2021 r. (+191,9%; -4,0% w porównaniu z 2019 r.). Kolejne miejsca zajęły rynki niemiecki (11,5%), hiszpański (10,8%) i francuski (9,3%), ale największy wzrost odnotował rynek północnoamerykański (7,5% wagi), który wzrósł o 327,4% (+26,9% w porównaniu do 2019 roku).

W analizie za miesiąc grudzień, INE zauważył, że zakwaterowanie turystyczne zarejestrowało 1,6 mln gości i 3,7 mln noclegów, co odpowiada wzrostowi rok do roku odpowiednio o 44,2% i 44,6%.

W porównaniu z grudniem 2019 roku liczba gości wzrosła o 1,9%, a liczba noclegów o 5,5%.

W ostatnim miesiącu roku rynek wewnętrzny przyczynił się z 1,4 mln noclegów i wzrósł o 28,3%, podczas gdy rynki zewnętrzne wyniosły łącznie 2,3 mln noclegów, co stanowi wzrost o 57,1%.

W porównaniu z grudniem 2019 r. nastąpił wzrost o 11,4% noclegów od rezydentów i o 2,1% od nierezydentów.

W grudniu 32,5% turystycznych obiektów noclegowych było zamkniętych lub nie rejestrowało gości, wobec 32,7% w listopadzie.