W 2011 roku odsetek ten wynosił 13,9%, co oznacza, że w ciągu dekady odsetek mieszkańców stolicy z obcym obywatelstwem wzrósł o 2,7%.

Dla porównania, tylko 7,1% mieszkańców obszaru metropolitalnego Porto urodziło się poza Portugalią, a nawet tam nastąpił wzrost o 2,3% w porównaniu z rokiem 2011, w którym odsetek ten nie przekroczył 4,8%.