Mając na celu podniesienie świadomości na temat ośrodków Direct Provision, broszura została stworzona z myślą o wykorzystaniu jej przez szkoły i grupy młodzieżowe, aby pomóc młodym Irlandczykom zrozumieć i krytycznie przeanalizować system Direct Provision w kraju.

"Chciałem stworzyć bezpieczną przestrzeń dla młodych ludzi, aby mogli podzielić się tym, skąd pochodzą. Nie miałem tego, kiedy żyłem w Direct Provision" - powiedział Nike Monisola Awoyemi.

"Dla mnie to była właściwa rzecz do zrobienia. To właśnie teraz możemy kształtować przyszłość i być głosem dla pozbawionych głosu. Mam żywe doświadczenie z tym systemem i czuję, że mam obowiązek stworzyć zmianę. Bardzo zachęcająca była również praca z innymi młodymi ludźmi, którzy nie żyli w systemie Direct Provision, ale dostrzegali w nim niesprawiedliwość i chcieli również pracować na rzecz zmian" - powiedział Abdulai Mansaray.

"Chciałam podnieść świadomość na temat Direct Provision i stworzyć broszurę, która będzie edukować ludzi o tym, co dzieje się w ich otoczeniu i zachęcać do integracji i poczucia gościnności" - powiedziała Marwa Zamir.

Prezes IRC Nick Henderson powiedział: "Siła zmian jest po stronie młodych ludzi. Bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy was. Musimy stanąć razem. Ta energia, pozytywność, ambicja i łączność są potrzebne w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Pielęgnujmy ją."

Książeczka powstała przy współpracy z Irish Aid, Concern Worldwide oraz National Youth Council of Ireland.