Badanie wykazało, że matki w sześciu hrabstwach są bardziej zależne od przyjaciół i rodziny w zakresie opieki nad dziećmi, podczas gdy matki w Republice Irlandii są bardziej zależne od formalnych usług opieki nad dziećmi. Oba regiony zapewniają dzieciom bezpłatną, powszechną opiekę przedszkolną.


Według ESRI, koszty opieki nad dziećmi w Irlandii i Wielkiej Brytanii należą do najwyższych w OECD, ale programy takie jak National Childcare Scheme w Republice i Universal Credit na Północy zmniejszają te koszty dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.


Według badań, pracownicy opieki nad dziećmi w obu jurysdykcjach otrzymują stosunkowo niskie wynagrodzenie, a sektory te charakteryzują się dużą rotacją personelu. W Irlandii Północnej raport wykazał dużą różnicę w kwalifikacjach, wynagrodzeniach i warunkach pracy osób zatrudnionych w prywatnych i dobrowolnych sektorach opieki nad dziećmi oraz tych w sektorze publicznym.


Tymczasem w Republice Irlandii wprowadzono podstawowy model finansowania i zarządzenia w sprawie regulacji zatrudnienia w celu rozwiązania problemu niskich płac, ale ESRI stwierdziło, że jest zbyt wcześnie, aby zmierzyć wpływ, jaki będzie to miało na sektor.