Według danych z platformy skierowanej do konsumentów, w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zgłoszono 1 788 skarg związanych z tymi usługami, co stanowi "wzrost o około 57%, w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku", rokiem przedpandemicznym, w którym zarejestrowano 1 142 skargi.

Przeprowadzona analiza wykazała, że głównymi powodami skarg konsumentów są: opóźnienia lub błędy w dostawie zamówień do domu, generujące 710 skarg (40%); problemy ze zwrotem kosztów zbierające 682 skargi (38%), a trzeci powód odnosi się do słabej obsługi przez markę, pochłaniając wycinek 364 skarg (20%) - wyjaśniła ta platforma, w oświadczeniu.

W tym roku, w okresie od 1 do 30 stycznia, platforma ta otrzymała już 192 skargi skierowane na usługi dostawy do domu.

Wśród podmiotów o największej liczbie skarg, Uber Eats prowadził z łączną liczbą 1000 skarg w 2022 roku, a następnie Glovo, z 541, i Bolt Food, z 176.

Portal da Queixa podkreślił również, że według wskaźników, Uber Eats jest "również marką, która najbardziej rozwiązuje problemy, które są jej zgłaszane", z 99,7% "wskaźnikiem odpowiedzi", "średnią odpowiedzią" 97,6% i "wskaźnikiem satysfakcji" (IS) ocenionym w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na "Dobry" poprzez uzyskanie 62,1 punktów (na 100).

"Przeciwne wyniki rejestruje Glovo, uzyskując niskie wskaźniki: 10,1% "response rate", "średni czas reakcji" na poziomie 3,9% oraz ze "wskaźnikiem satysfakcji" "niezadowalającym" ocenionym na 13,2/ 100. Bolt Food to również marka, która rejestruje niskie poziomy, uzyskując IS "Niezadowalający", oceniany na 18,5/100" - dodał.