Podpisane przez sekretarza stanu ds. zdrowia, Ricardo Mestre, zarządzenie opublikowane w Diário da República, które wchodzi w życie w piątek, na nowo definiuje zasady organizacyjne Krajowego Rejestru Użytkowników (RNU) i wyjaśnia pojęcia w zakresie rejestracji, dostępu i odpowiedzialności finansowej użytkowników SNS.

Zgodnie z rozporządzeniem rejestracja użytkowników w RNU może przyjąć trzy różne typy: aktywną, przejściową i nieaktywną.

Rejestracja aktywna dotyczy obywateli portugalskich zamieszkałych w Portugalii i cudzoziemców przebywających na stałe w tym kraju.

Rejestracja przejściowa ma zastosowanie, gdy nie są spełnione poprzednie warunki, a jej maksymalny czas trwania wynosi 90 dni od daty rejestracji w RNU, po czym rejestracja staje się aktywna lub nieaktywna.

Rejestracja nieaktywna dotyczy obywateli, którzy nie spełniają wymogów rejestracji aktywnej lub przejściowej i obejmuje sytuacje śmierci.

"Jest to podstawowe narzędzie informacyjne służące planowaniu i optymalizacji objęcia opieką przez zespół ds. zdrowia rodziny, zwiększeniu możliwości sieci, integracji opieki oraz rozwojowi bardziej środowiskowych i zbliżeniowych reakcji" - podkreśla ministerstwo.

Jednak użytkownik z rejestracją w RNU może, ale nie musi być zapisany do podstawowej opieki zdrowotnej, co wymaga przeprowadzenia aktywnej rejestracji w tej bazie w jednostce funkcjonalnej lub w odpowiednim Zgrupowaniu Ośrodków Zdrowia.

Jeśli chodzi o rejestrację przejściową i rejestrację nieaktywną, z wyjątkiem sytuacji zgonu, koszty ponosi obywatel.