Rok rozpoczyna się z pewnością z elementem niepewności, jednak lokalni gracze pozostają optymistyczni i zdecydowanie uważają, że czynsze będą rosły, czego należy się spodziewać w okresie wysokich stóp procentowych.

Jeśli chodzi o sprzedaż, podczas gdy wolumen transakcji będzie się zmniejszał, może to nie dotyczyć stawek za metr kwadratowy i - jak zawsze - będą segmenty rynku nieruchomości, które nadal będą odnotowywać wzrosty cen, takie jak rynek nieruchomości luksusowych. Było to widoczne w 2022 r., gdzie zarówno JLL, jak i Sotheby's odnotowały rekordowe lata, a także znalazło odzwierciedlenie w najnowszych statystykach INE za ostatni trymestr 2022 r., gdzie średni wzrost o 8% zarejestrowano pomimo obaw o globalne cofnięcie.

Tak więc, chociaż globalne presje istnieją i nie można ich ignorować, na razie portugalski rynek nieruchomości stoi mocno ze względu na uprzywilejowane położenie geograficzne i fakt, że to, co Portugalia ma do zaoferowania, cieszy się dużym popytem w dobrych i złych czasach. Bezpieczeństwo, przystępność cenowa, styl życia, klimat i stabilność są nie do przecenienia i sprawiają, że Portugalia jest w centrum uwagi całego świata.


Rząd doskonale zdaje sobie sprawę z wyjątkowego położenia kraju i jego reputacji jako najlepszego miejsca do pracy i zabawy. Nic dziwnego, że inicjatywy rządowe zachęcające do imigracji, takie jak D7, Digital Nomad i Golden Visa, będą nadal przyciągać międzynarodowe tłumy do Portugalii. Program Golden Visa jest dobrze udokumentowany i rzeczywiście często przypisuje się mu rolę podstawowego czynnika napędzającego rynek nieruchomości. Jednak prawda jest taka, że wizy D7 i Digital Nomad mają znacznie większy wpływ. Jest to widoczne dzięki zachętom fiskalnym i ogólnym niskim lub żadnym przepisom dotyczącym podatku od spadków, majątku lub darowizn, które zachęciły bardzo znaczną liczbę osób z wyżu demograficznego i innych przedsiębiorców do nazwania Portugalii swoim domem w ostatnich latach. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że krajowe zasoby mieszkaniowe spadły o 19% - głównie z powodu opóźnień w wydawaniu pozwoleń - w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, podczas gdy popyt poruszał się w przeciwnym kierunku. Wszystkie te czynniki składają się na wysokie prawdopodobieństwo dalszego wzrostu cen, szczególnie w sektorze najlepszych nieruchomości mieszkaniowych.

Podczas gdy nieruchomości w najlepszych lokalizacjach będą prawdopodobnie zyskiwać na wartości, w przypadku mieszkań klasy średniej można spodziewać się pewnej stagnacji, ponieważ nabywcy w tym segmencie rynku w przeważającej mierze potrzebują finansowania. Jednak deweloperzy będą mieli trudności z obniżeniem cen, ponieważ koszty budowy i finansowania znacznie wzrosły, dlatego też prawdopodobnie utrzymają swoje pozycje.


W ostatnim roku niektóre lokale mieszkalne odnotowały ceny najmu wyższe nawet o 30% od ich początkowej ceny wywoławczej, ponieważ pula potencjalnych najemców przewyższyła dostępną podaż nieruchomości na wynajem. Oczekuje się, że zjawisko to będzie trwało również w 2023 r., ponieważ około 93% kredytów hipotecznych w kraju ma zmienne oprocentowanie. W związku z tym prawdopodobnie zmusi to wiele gospodarstw domowych do wejścia na rynek wynajmu, ponieważ stopy nadal rosną.

2023 może być również rokiem, w którym obszary takie jak Ericeira i Setúbal mocno cementują swoje pozycje rynkowe , ponieważ oba oferują bliskość Lizbony, ale z większą przystępnością iłączą życie w mieście z dostępem do plaży i wsi, co stało się coraz ważniejsze w dzisiejszych czasach. Zasadniczo obszary te oferują równowagę w życiu codziennym, z której Portugalia jest coraz bardziej znana.

Mając na uwadze powyższe, oczekujemy, że w 2023 roku sprzedający nadal będą mieli przewagę, podczas gdy wynajmujący mogą przeżyć swój najlepszy rok.

przez Bernardo Campelo, Menedżera Inwestycji w Nieruchomości w EQTY Capital