Sektor ten stale się rozwija i obecnie stanowi około 9% produktu krajowego brutto (PKB) Filipin, a podobnie zaskakujące statystyki można zaobserwować w krajach takich jak Indie, które również słyną z outsourcingu. Wkład ten jest w dużej mierze spowodowany przez większość dobrze wykształconej populacji kraju, sprzyjające środowisko gospodarcze i korzystne położenie geograficzne.

Sektor BPO jest głównym źródłem zatrudnienia dla Filipińczyków, zapewniając ponad 1,3 miliona miejsc pracy w 2019 roku. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie jeszcze bardziej w nadchodzących latach, ponieważ sektor nadal się rozwija. Wraz z rozwojem sektora przychodzą większe możliwości dla pracowników i lepsze pensje. Ponadto, pobudza inne obszary gospodarki, w tym hotelarstwo, nieruchomości i przemysł detaliczny.


Rząd Filipin podjął kroki w celu promowania wzrostu branży BPO, w tym oferując ulgi podatkowe i inne zachęty. Rząd pracował również nad poprawą infrastruktury kraju i stworzeniem bardziej przyjaznego środowiska dla biznesu. Wysiłki te skutecznie przyciągnęły firmy z zagranicy do inwestowania w krajowy sektor BPO.

BPO oferują szeroki zakres usług, w tym obsługę klienta, wsparcie techniczne, wprowadzanie danych i inne. Wiele z tych usług jest świadczonych firmom spoza Filipin, co pomaga tworzyć miejsca pracy i zwiększać dochody z wymiany zagranicznej. Dodatkowo sektor ten stanowi doskonałą okazję dla filipińskich pracowników do zdobycia cennych umiejętności i doświadczenia, które mogą być wykorzystane w innych obszarach gospodarki.


Czym jest outsourcing procesów biznesowych?


Outsourcing procesów biznesowych (BPO) to proces zlecania określonych, nieistotnych zadań i funkcji organizacjom innym niż własna. BPO to opłacalny sposób na poprawę efektywności, pozwalający firmom skupić się na ich podstawowych kompetencjach. BPO może być wykorzystywane do zarządzania różnymi krytycznymi procesami biznesowymi, w tym obsługą klienta, księgowością i finansami.

Podstawową korzyścią płynącą z BPO jest uwolnienie cennych zasobów dla bardziej strategicznych działań. Firmy mogą skupić się na swoich głównych atutach i zyskać przewagę konkurencyjną poprzez zlecanie określonych zadań. BPO umożliwia również firmom dostęp do większej puli specjalistycznych talentów i wiedzy, eliminując potrzebę inwestowania w szkolenia i rozwój pracowników wewnętrznych.

Outsourcing procesów biznesowych to tani sposób na usprawnienie operacji i zwiększenie wydajności. Firmy mogą skupić się na swoich podstawowych kompetencjach i zyskać przewagę konkurencyjną, zlecając zadania niezwiązane z podstawową działalnością. Firmy powinny wybrać dostawcę BPO posiadającego wiedzę, doświadczenie i środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony danych wrażliwych.

Wkład gospodarczy Filipin w outsourcing procesów biznesowych


Branża BPO na Filipinach jest głównym twórcą miejsc pracy, zatrudniającym bezpośrednio ponad 1,3 miliona osób. Ponadto szacuje się, że branża ta zatrudnia pośrednio 3-4 miliony osób i oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat doda jeszcze 500 000 miejsc pracy.


Branża ta pomogła również Filipinom stać się głównym ośrodkiem usług outsourcingowych. Kraj ten jest obecnie trzecim na świecie dostawcą usług IT i biznesowych oraz największym w regionie Azji i Pacyfiku. Pomogło to w przyciągnięciu dużych międzynarodowych korporacji do rozpoczęcia działalności na Filipinach.

Ekspansja branży BPO przyczyniła się do osiągnięcia przez ten kraj pozycji głównego gracza w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Dzięki temu kraj ten stał się ośrodkiem wiedzy specjalistycznej w różnych branżach, w tym w finansach, informatyce i opiece zdrowotnej.


Powody, dla których Filipiny są popularną lokalizacją dla outsourcingu procesów biznesowych


- Wysoko wykwalifikowana siła robocza: Większość siły roboczej na Filipinach zna dobrze język angielski i ma solidne zrozumienie procesów biznesowych i technologii. To sprawia, że jest to idealne miejsce dla firm z całego świata, aby zlecać swoje procesy do tego kraju.


- Oszczędność kosztów.: Outsourcing procesów biznesowych (BPO) na Filipinach jest znacznie tańszy niż w innych częściach świata. Firmy mogą zaoszczędzić do 40-50% kosztów pracy, zlecając procesy na Filipiny.


- Zachęty rządowe: Rząd Filipin oferuje zachęty podatkowe i inną pomoc dla firm, które zlecają swoje procesy na zewnątrz do tego kraju. Pomaga to firmom w dalszym obniżaniu kosztów i korzystaniu z przyjaznego dla biznesu środowiska w tym kraju.


- Niski wskaźnik odejść: Filipiny mają jeden z najniższych wskaźników odejść dla BPO, zapewniając firmom możliwość łatwego utrzymania stabilnej siły roboczej dla swoich procesów.


- Rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna: Filipiny mają rozbudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną, dzięki czemu firmy mogą łatwo komunikować się ze swoimi pracownikami offshore.


- Środowisko przyjazne dla biznesu: Filipiny mają środowisko przyjazne dla biznesu, co ułatwia firmom zakładanie i zarządzanie ich operacjami offshore. Kraj posiada silne ramy prawne i regulacyjne, które pomagają chronić interesy firm.


- Strategiczne położenie: Filipiny są strategicznie położone w regionie Azji i Pacyfiku, co czyni je idealnym miejscem dla firm poszukujących outsourcingu swoich procesów. Bliskość innych krajów w regionie sprawia, że jest to idealne miejsce dla firm chcących rozszerzyć swoją działalność.


Najlepszy wybór BruntWork

Ze względu na silny wzrost gospodarczy, strategiczne położenie i atrakcyjną pulę pracowników, Filipiny są atrakcyjnym miejscem dla BruntWorkfirmy outsourcingowej, która dba zarówno o swoich klientów, jak i o swoich filipińskich pracowników. W nadchodzących latach Filipiny są dobrze przygotowane, aby pozostać popularną lokalizacją dla outsourcingu biznesowego. Stabilność gospodarcza i polityczna kraju, jak również rosnąca pula wykwalifikowanej i wykształconej siły roboczej, powinny utrzymać zainteresowanie zagranicznych firm.