Urząd ds. warunków pracy(ACT) ogłosił, że uruchomił przewodnik "Praca w Portugalii" w siedmiu językach (portugalski, angielski, bengalski, hindi, nepalski, mandaryński i ukraiński).

Główne tematy, które poruszają, to równość i niedyskryminacja, umowa o pracę, wynagrodzenie, godziny pracy, czas odpoczynku, nieobecności, szkolenia, rodzicielstwo, zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, ubezpieczenie od wypadków i zabezpieczenie społeczne.

"Dzięki tym przewodnikom chcemy pomóc i zapewnić szybszą i bardziej świadomą adaptację każdemu, kiedy przybywa do naszego kraju, aby pracować i szukać lepszych warunków życia dla siebie i swoich rodzin" - powiedziała w oświadczeniu generalna inspektor ACT Fernanda Campos.

"Zapewnienie nam godnych warunków pracy jest najsilniejszym wkładem ACT w świat pracy, który jest coraz bardziej otwarty i globalny" - dodała.

Kilka tygodni temu Social Security ogłosiło na swojej stronie internetowej, że oferuje nową usługę online, dzięki której można wystąpić o numer identyfikacyjny ubezpieczenia społecznego (NISS) dla obywateli zagranicznych lub portugalskich, bez konieczności posiadania karty obywatela.