"Ten program pilotażowy jest ważnym krokiem naprzód w rozwiązywaniu poważnego niedoboru pracowników budowlanych w Greater Toronto Area" - powiedział minister Immigration, Refugees and Citizenship Canada, Sean Fraser.

W 2019 roku Ministerstwo Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa, we współpracy z Kanadyjskim Kongresem Pracy, uruchomiło pilotażowy program stałego pobytu dla 500 nieudokumentowanych pracowników budowlanych zlokalizowanych w Greater Toronto Area.

Ze względu na sukces tego programu, Ottawa postanowiła zwiększyć liczbę wolnych miejsc, do 1000, gwarantując "stabilność w sektorze budowlanym", wyciągając tych samych pracowników z "czarnej strefy".

"Poprzez zapewnienie regularnych ścieżek dla osób nieudokumentowanych, nie tylko chronimy pracowników i ich rodziny, ale również chronimy kanadyjski rynek pracy, zapewniając, że możemy zatrzymać wykwalifikowanych pracowników w kraju, aby gospodarka mogła się rozwijać" - powiedział Sean Fraser.

Program ten jest jednym z kilku nowych środków wprowadzonych przez liberalny rząd Justina Trudeau, aby spróbować odwrócić wpływ braku siły roboczej na gospodarkę.

Program promuje większą stabilność w branży budowlanej, zapewniając, że pracownicy w kraju mogą odpowiedzieć na pilne potrzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Wnioskodawcy będą musieli złożyć wniosek do Labor Congress of Canada, który określi kwalifikowalność kandydatur.