Pod koniec stycznia z mniejszą dostępnością wody były również zlewnie Mira (37%), Arade (41,8%) i Sado (55,3%).

Najwyższe poziomy miały Ave (91,6%), Tag (91,3%), Guadiana (87,6%), Douro (86,7%), Lima (84,8%), Cávado (80,7%), Oeste (80%) i Mondego (74%).

Trzydzieści dwa z 60 monitorowanych zbiorników miały pod koniec stycznia dostępność wody większą niż 80% całkowitej objętości, podczas gdy osiem miało wartości poniżej 40% - wynika z danych SNIRH.

W ostatnim dniu stycznia i w porównaniu z poprzednim miesiącem, w 11 dorzeczach odnotowano wzrost objętości zmagazynowanej wody, a w jednym spadek.

Każda zlewnia hydrograficzna może odpowiadać więcej niż jednemu zbiornikowi.

DaneIPMA wskazały, że tylko w kilku miejscach w regionie wewnętrznym południowym nadal występuje słaba susza (tylko 6% terytorium).


Powiązany artykuł. -Zbiorniki wodne mają średnio 84% pojemności