Od stycznia do grudnia 2022 roku do Ministerstwa Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego wpłynęło o 215 zawiadomień o strajku więcej niż w roku poprzednim, kiedy to wręczono ich 872 - wynika ze statystyk Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Pracy (DGERT).

Według dostępnych danych trzeba cofnąć się do 2013 r., kiedy Portugalia podlegała programowi dostosowania finansowego trojki, aby znaleźć wyższą liczbę (1.534 wręczonych zawiadomień).

Z danych DGERT, które odnoszą się do zawiadomień przekazanych na podstawie Kodeksu Pracy, wynika, że spośród wszystkich przekazanych zawiadomień 908 miało miejsce poza państwowym sektorem przedsiębiorstw, a pozostałe 109 w państwowym sektorze przedsiębiorstw. Liczba przekazanych zawiadomień może jednak nie odpowiadać faktycznie przeprowadzonym strajkom, ponieważ niektóre z nich mogły zostać zawieszone.

Biorąc pod uwagę tylko grudzień, przekazano 224 zawiadomienia, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku, kiedy to przekazano 181 zawiadomień.