"ODO oczekuje od AT podjęcia natychmiastowych środków w celu przezwyciężenia tych problemów, aby złagodzić uzasadnione niezadowolenie brokerów i ich trudności w relacjach z klientami".

Odmawiając przyjęcia do wiadomości, "że służby celne nadal są ubogim krewnym AT", Zakon Oficjalnych Dyspozytorów broni, że jest "pilne, aby władze podjęły konkretne środki w celu zagwarantowania, że problemy zostaną rozwiązane w sposób wydajny i skuteczny dla prawidłowego funkcjonowania służb celnych".

Przypominając, że od początku stycznia "z niepokojem śledzi ograniczenia, z jakimi spotykają się jego współpracownicy w skarbach celnych", ODO zwraca uwagę, że "złożono dziesiątki skarg, zgłaszając opóźnienia i nieuzasadnione straty dla operatorów i ich klientów".

Cytowany w oświadczeniu przewodniczący ODO, Mário Jorge, odnosi się do tego, że "kontakty z AT odbywały się regularnie, ale mimo że niektóre ograniczenia zostały rozwiązane, nadal istnieją poważne problemy, które muszą być rozwiązane jak najszybciej".

"Wyraziliśmy już nasze zaniepokojenie dyrektorowi AT. Zaalarmowaliśmy również rząd, poprzez sekretarza stanu ds. podatkowych, o powadze sytuacji".