"Z powodu strajku zwołanego przez różne organizacje reprezentujące pracowników, oczekuje się poważnych zakłóceń w ruchu pociągów na poziomie krajowym w okresie od godziny 00:00 w dniu 8 lutego 2023 r. do godziny 24:00 w dniu 21 lutego 2023 r. ".

CP dodaje również, że "Trybunał Arbitrażowy Rady Gospodarczej i Społecznej nie zadekretował minimalnych usług na ten okres strajków".

Firma zauważa również, że "klienci, którzy mają już zakupione bilety na przejazd pociągami Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional i Regional services "mogą zażądać zwrotu za całkowitą kwotę zakupionego biletu, lub jego bezpłatnej rewaloryzacji na inny pociąg tej samej kategorii i w tej samej klasie".

25 stycznia Fectrans ogłosił, że pracownicy CP i Infraestruturas de Portugal(IP) będą strajkować 9 lutego z powodu braku odpowiedzi na propozycje podwyżki płac.

Chodzi o brak odpowiedzi ze strony obu firm na propozycje podwyższenia wynagrodzeń.

Dla związków zawodowych przedstawione propozycje "są dalekie od" wartości niezbędnych do przywrócenia siły nabywczej pracowników.