Uważa się, że większość tej kwoty pochodzi z podatku dochodowego i VAT, a nie z podatku od osób prawnych, co świadczy o prawdziwej kondycji gospodarki po odjęciu firm międzynarodowych.

12-miesięczna krocząca liczba nadwyżki skarbu państwa wyniosła 5,6 mld euro, co według Departamentu Finansów jest dokładniejszym miernikiem kondycji gospodarczej.

Ostatnio dane z Eurostatu pokazały, że Irlandia ma największą nadwyżkę budżetową w UE w III kwartale 2022 roku, wynoszącą 3,1% PKB, w przeciwieństwie do średniej unijnej wynoszącej -3,2%.

Silna nadwyżka może wskazywać, że naród jak dotąd uniknął recesji.