W wyniku badania przeprowadzonego przez CTP z EY obliczenia prowadzone są od 14 lipca i są aktualizowane co sekundę na liczniku elektronicznym, który został uruchomiony na drugiej obwodnicy w Lizbonie, obok lotniska Humberto Delgado.

"W zeszłym roku rozpoczęliśmy badania z Ernst & Young [EY], aby spróbować zmierzyć wpływ braku decyzji w sprawie lotniska i od razu pomyśleliśmy o umieszczeniu tego licznika, który był już na naszym miejscu, aby ludzie w ogóle, a siły polityczne w szczególności, były świadome kosztów braku decyzji w sprawie lotniska", powiedział prezes CTP Francisco Calheiros w wypowiedziach dla dziennikarzy w Lizbonie.

Od lipca do dziś kwota ta wynosi blisko 650 mln euro, co wynika z analizy, w której uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony, czyli biura podróży, hotele, lotnictwo, porty lotnicze, gastronomia i inne.

"Obliczyliśmy, ile lotów tracimy [z powodu braku slotów], jaki jest średni ruch i średnie wydatki na jednego turystę", aby określić tę liczbę.