"Wypłata 1,8 mld euro była możliwa dzięki spełnieniu przez Portugalię dwudziestu kamieni milowych i celów związanych z drugą transzą". Fundusze europejskie to 1,7 mld euro w postaci dotacji (bezzwrotnych) i 109 mln euro w postaci pożyczek.

Portugalia złożyła wniosek o wypłatę tej drugiej kontroli z Brukseli 30 września ubiegłego roku, a po tym, jak Bruksela dała zielone światło na wypłatę w grudniu, kalendarz przesunął się na pierwszy kwartał tego roku.

Jest to trzecia wypłata PRR, którą otrzyma Portugalia. W sierpniu 2021 roku Komisja Europejska przekazała w formie zaliczki 2,2 mld euro z PRR - 13 proc. łącznej kwoty 13,9 mld euro dotacji i 2,7 mld euro pożyczek, które kraj ten otrzyma do 2026 roku. Praktyka wspólna dla wszystkich państw członkowskich (z wyjątkiem siedmiu, które rozpoczęły proces później i w związku z tym nie było zaliczki).

O drugą transzę w wysokości 1,16 mld euro wystąpiono w styczniu, zatwierdzono ją w marcu i wypłacono w maju. Portugalia posiadała w ten sposób 20,2 % całkowitej PRR. Obecnie, dzięki trzeciej transzy, Portugalia otrzymała 31 procent całości.