Z raportu INE wynika, że na koniec 2022 r. średnie wynagrodzenie w działalności związanej z rolnictwem, produkcją zwierzęcą, łowiectwem, leśnictwem i rybołówstwem wynosiło 933 euro i było najniższe wśród różnych rodzajów działalności.

Na drugim końcu skali były miejsca pracy w działalności związanej z elektrycznością, gazem, parą wodną, gorącą i zimną wodą oraz zimnym powietrzem, średnie wynagrodzenie wynosiło 3 521 euro, prawie cztery razy więcej.

Raport INE podkreśla również, że w grudniu 2022 r., w porównaniu z tym samym miesiącem w 2021 r., najmniejszy wzrost średnich wynagrodzeń zaobserwowano w działalności związanej z administracją publiczną i obroną oraz w rolnictwie, produkcji zwierzęcej, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie.

Największy wzrost odnotowano w zakwaterowaniu, gastronomii i działalności podobnej oraz informacji i komunikacji. Mimo to, we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej wystąpiły spadki realnego przeciętnego wynagrodzenia, głównie w Administracji Publicznej, której spadek wyniósł 8,8%.

Innym możliwym kątem analizy jest fakt, że w ostatnim miesiącu 2022 roku firmy zatrudniające od jednego do czterech pracowników odnotowały średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 027 euro, podczas gdy firmy zatrudniające od 250 do 499 pracowników płaciły średnio 1 909 euro.


Powiązane artykuły: