PSP, która koordynuje usługę w Portugalii, wskazuje, że w ubiegłym roku numer 112 odebrał 7 066 088 połączeń, średnio 588 841 miesięcznie i 19 359 dziennie, które zostały odebrane w ciągu ośmiu sekund.

Według PSP z ponad siedmiu milionów połączeń 1 394 502 zostało zarejestrowanych jako nagłe, co odpowiada udzieleniu pomocy w 116 209 przypadkach miesięcznie i 3 821 dziennie, co spowodowało aktywację 1 519 563 służb ratowniczych.

PSP wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2022 r. nie wystąpiły szczyty spowodowane sezonowością, lecz zdarzeniami takimi jak duże pożary na terenach wiejskich, wypadki drogowe z udziałem kilku pojazdów oraz powodzie, w wyniku których z numerem 112 kontaktują się różne osoby w celu zgłoszenia tego samego zdarzenia.

Policja Bezpieczeństwa Publicznego informuje, że około 75% wszystkich zgłoszeń alarmowych na numer 112 w ubiegłym roku miało na celu zwrócenie się o wsparcie w sytuacji choroby lub urazu zagrażającego życiu lub natychmiastowej potrzeby udzielenia pomocy medycznej, a w dalszej kolejności były to alerty dotyczące przestępstw w toku lub takich, które właśnie wydarzyły się w momencie zgłoszenia, wypadków drogowych i pożarów.

Numer 112 jest bezpłatnym numerem alarmowym, który działa 24 godziny na dobę w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Portugalii usługa ta jest koordynowana operacyjnie przez PSP i składa się z krajowego centrum koordynacyjnego oraz czterech centrów operacyjnych działających w regionach Północ, Południe, Azory i Madera.

Co to jest sytuacja kryzysowa?

PSP ostrzega, że ważne jest, aby obywatele wiedzieli, w jakich sytuacjach mogą skorzystać z numeru alarmowego 112, który przyczynia się do udzielenia szybkiej pomocy.

Jak podaje policja, sytuacje nadzwyczajne, które należy zgłaszać na numer 112, to sytuacje dotyczące osób zagrożonych śmiercią lub wymagających natychmiastowej pomocy ze strony medium, przestępstwa w toku lub takie, do których właśnie doszło w chwili zgłoszenia, poważne zdarzenia, takie jak powodzie, pożary lasów lub poważne wypadki drogowe, a także odnalezienie zaginionych dzieci lub osób starszych.

PSP wskazuje również, że w każdej innej sytuacji obywatele powinni kontaktować się bezpośrednio z miejscową remizą lub strażą pożarną, a w sytuacjach związanych ze zdrowiem powinni dzwonić do Centrum Kontaktowego Państwowej Służby Zdrowia - SNS 24, za pośrednictwem numeru 8082424.