Działacze Ogólnego Strajku Klimatycznego zatwierdzili więcej akcji protestacyjnych, w tym pozew przeciwko państwu portugalskiemu, nowe strajki, więcej strajków szkolnych poza Lizboną i protest przy terminalu gazowym w Sines.

"Celem jest powtórzenie, że nie wystarczy strajkować na lekcjach, choć to ważne, ale trzeba zmobilizować ludzi do czegoś więcej, a od Globalnego Strajku Klimatycznego 3 marca wskazujemy na okupacje w kwietniu", wyjaśniła Alice Gato w wypowiedziach dla Lusy, na zakończenie dzisiejszego spotkania w Coimbrze, które zatwierdziło zestaw inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości i mobilizację ludności.

"Wśród żądań jest koniec paliw kopalnych do 2030 roku i 100% odnawialnej energii elektrycznej dostępnej dla wszystkich rodzin do 2025 roku, a my rozpoczniemy kolejne kroki w sprawie okupacji, które obiecujemy powielić i rozszerzyć z Lizbony", powiedziała Alice Gato, pamiętając, że w listopadzie sześć szkół zostało zajętych i że cel jest teraz ustalony na 12, z niektórymi szkołami poza stolicą.

"Chcemy być bardziej destrukcyjni" - podsumowała aktywistka.

Ruch na rzecz sprawiedliwości klimatycznej odbył dziś w Coimbrze na ósmym Krajowym Spotkaniu na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej, zatwierdzając nowy Globalny Strajk Klimatyczny 3 marca, demonstrację 25 marca przeciwko zaporom na rzece Tag, więcej okupacji na rzecz Końca Skamieliny od 26 kwietnia, akcję protestacyjną przy terminalu gazowym w Sines 13 maja oraz złożenie pozwu przeciwko państwu w oparciu o niezgodność z obroną Podstawowej Ustawy Klimatycznej.

Według organizacji, spotkanie w Coimbrze zgromadziło ponad 300 uczestników i dziesiątki organizacji.

"Priorytety nakreślone na początek 2023 roku przez Ruch na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej obejmują walkę z rosnącymi kosztami życia wraz z kryzysem klimatycznym oraz powstrzymanie eksploatacji paliw kopalnych i stawiania na fałszywe rozwiązania" - zaznaczono w oświadczeniu, w którym obiecano dokonać tego poprzez radykalizację i dywersyfikację taktyk.

"Kryzysy, których doświadczamy, nie mogą być normalizowane" - powiedziała cytowana w oświadczeniu Carolina Falcato z Climáximo, konkludując: "Musimy znaleźć odwagę w przestrachu, aby z nimi walczyć, ale możemy to zrobić tylko razem; wszyscy ludzie muszą się zmobilizować i uczestniczyć w działaniach, które tworzą 'zakłócenia, aby zatrzymać zniszczenie' klimatu".