Z nowego narzędzia DGEEC, które pozwala analizować informacje statystyczne od edukacji przedszkolnej do średniej, wynika, że we wrześniu 2020 roku w Lizbonie było 159 szkół publicznych i 231 prywatnych.

Mimo to w regionie Lizbony, w Cascais również jest więcej placówek prywatnych (86) niż publicznych (64). Następnie są gminy takie jak Almada czy Amadora, gdzie znajduje się tyle samo szkół publicznych i prywatnych (na przykład w Almadzie w roku szkolnym 2020/2021 było 61 publicznych i 60 prywatnych).

Zgodnie z trendem krajowym te okręgi zarejestrowały spadek placówek edukacyjnych w ciągu ostatnich kilku lat.

W latach 2013-2020 w całym kraju zamknięto około 1000 szkół publicznych, z 6 575 do 5 587.

W szkolnictwie prywatnym redukcja była znacznie bardziej napięta i dotyczyła tylko tych zależnych od państwa: W 2013 roku istniały 2.773 placówki prywatne, a po siedmiu latach było ich 2.654.

Jednak w tym okresie niezależne szkoły prywatne wzrosły z 1.289 do 1.293 (plus cztery).

Nowe narzędzie DGEEC zapewnia szeregi czasowe danych statystycznych dotyczących studentów, zasobów ludzkich oraz placówek edukacyjnych i szkoleniowych.

Aby uzyskać dostęp do nowego narzędzia DGEEC, kliknij tutaj.