Według raportu ECO, Portugalczycy będą mogli inwestować w fundusze rynku pieniężnego w euro, dolarach i funtach, przy czym firma dąży do uzyskania w tych funduszach zysków do 4% poprzez nowy produkt oszczędnościowy firmy. Ignacio Zunzunegui stwierdził, że produkty te niosą jednak większe ryzyko niż lokaty, gdyż nie mają gwarantowanego kapitału (do niedawna niektóre z tych funduszy miały ujemne stopy procentowe).

Mając świadomość, że Portugalczycy preferują aplikację MB Way, która jest kontrolowana przez Sibs i należy do największych banków, Revolut nadal negocjuje z konkurencją, aby umożliwić dodanie kart Revolut do platformy. Ignacio Zunzunegui powiedział, że jest bezpośrednio zaangażowany w rozmowy i jest przekonany, że również one wkrótce zakończą się pomyślnie.

Wreszcie, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, firma utrzyma hub w Matosinhos, gdzie zatrudnia 1200 osób, według ECO. Ignacio Zunzunegui podkreślił, że 20% pracowników Revolut na świecie mieszka w Portugalii i wykluczył zamiar przystąpienia do zwolnień, jak to miało miejsce w przypadku innych firm technologicznych.