Rozmawiając z Washington Post, 93-letni Thor Vikström powiedział: "Nie chcę pieniędzy. Chcę, aby wyspa była wyspą. "Żadna ilość pieniędzy nigdy tego nie kupi."