"Średnia wartość Rt w dniach od 6 do 10 lutego wyniosła w Portugalii 1,12" - czytamy w cotygodniowym raporcie INSA dotyczącym rozwoju przypadków Covid-19.

Rt - który szacuje liczbę wtórnych przypadków infekcji wynikających z każdej osoby będącej nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2 na poziomie krajowym wzrósł z 0,99 do 1,12.

Z opublikowanych danych wynika również, że wskaźnik ten przekracza 1,00 we wszystkich regionach kraju, przy czym na północy zarejestrowano 1,13, w centrum 1,01, w Lizbonie i dolinie Tagu 1,14, w Alentejo 1,07, w Algarve 1,36, na Azorach 1,43, a na Maderze 1,28.

"W porównaniu z Europą, Portugalia ma 14-dniowy skumulowany wskaźnik powiadomień między 20 a 59,9 przypadków na 100 000 mieszkańców i Rt większy niż 1, czyli obniżony wskaźnik powiadomień z tendencją wzrostową" - podaje INSA.

Średnia liczba zakażeń, średnio w ciągu pięciu dni, również wzrosła ze 188 do 244 dziennych przypadków w skali kraju, będąc niższą na kontynencie (199).