STI podaje w oświadczeniu, że tym częściowym zatrzymaniem pracownicy podatkowi zamierzają pokazać swoje niezadowolenie z dewaluacji zawodowej i upadku Urzędu Skarbowego i Celnego(AT).

Strajk, którego wcześniejsze zawiadomienie zostało wydane w ten wtorek, rozpocznie się od marca, obejmując pierwsze trzy godziny i ostatnie trzy dnia roboczego, i może zostać odnowiony na równe okresy miesięczne, do końca 2023 r. lub do czasu, gdy STI uzna swoje roszczenia za zaspokojone.

Oprócz strajku STI będzie organizować wiece pracownicze i inne inicjatywy protestacyjne, które zostaną ogłoszone później.