"Rząd, poprzez obszary zarządzania środowiskiem i działaniami na rzecz klimatu, infrastrukturą i spójnością terytorialną uznał, że budowa heliportu w Cachopo, o którą wnioskowała gmina Tavira, leży w interesie publicznym" - podał CCDR w oświadczeniu.

To samo źródło wyjaśniło, że heliport w Cachopo ma na celu przekwalifikowanie istniejącego już lądowiska przy wjeździe do miejscowości Cachopo, w górskiej parafii gminy Tavira, która znajduje się około 40 kilometrów od siedziby gminy w okręgu Faro.

Interwencja pozwoli również na wyznaczenie obszaru bezpieczeństwa sieci, przeniesienie zbiornika paliwa oraz budowę budynku, który będzie wspierał pas startowy i operacyjne, które pozostają tam w czasie pożarów i innych celów związanych z pomocą i ochroną ludności,- powiedział CCDR.

Wybudowany zostanie także hangar, rozbudowana zostanie sieć dystrybucji wody i odprowadzania ścieków, a droga dojazdowa do terenu została utwardzona.

"Projekt został przyznany przez gminę Tavira firmie Teixeira, Pinto & Soares, S.A. za 2 371 948,63 euro i ma okres realizacji 180 dni" - skwitował CCDR.

Centrum Zasobów Powietrznych Cachopo jest częścią projektu współpracy transgranicznej - Iberyjskie Centrum Badań i Walki z Pożarami Lasów, w 75% finansowanego przez Program Interreg Hiszpania-Portugalia (POCTEP) - podkreślił.

To samo źródło przypomniało, że heliport w Cachopo wraz z heliportami w Monchique i Loulé zapewnia pokrycie terytorium Algarve infrastrukturą do zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożarów lasów, zjawisk sejsmicznych i innych zdarzeń, umożliwiając szybszą i skuteczniejszą interwencję ludzi i środków".

W ten sposób region jest lepiej przygotowany do zachowania i waloryzacji dziedzictwa środowiskowego i posiada alternatywne centrum regionalnych środków operacyjnych.