"Wyróżnienie to wzmacnia pozycjonowanie Madery jako miejsca turystycznego z naciskiem na zrównoważony rozwój", powiedział sekretarz Madery Eduardo Jesus.

Urzędnik podkreślił, że ten certyfikat przyznawany przez światową instytucję jest wyrazem uznania i potwierdzenia wszystkich działań podejmowanych przez ten region w ostatnich dziesięcioleciach w obronie bardziej zrównoważonego terytorium na poziomie środowiskowym, kulturowym, społecznym i gospodarczym, przekazując informacje o bezpieczeństwie, zaufaniu oraz poważnym i przejrzystym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Według urzędnika otrzymanie tego certyfikatu jest niezwykle ważne dla regionu, ponieważ odpowiada on na obawy konsumentów i będzie miał skutki nie tylko dla tych, którzy odwiedzają, ale także dla tych, którzy mieszkają na Maderze.

"Zrównoważony rozwój jest obowiązkiem, który zyskuje większą wartość dzięki możliwości przewidywania praktyk, które mogą nas odróżnić od innych miejsc docelowych", podkreślił.

To uznanie, daje "większą wiarygodność dla miejsca przeznaczenia", rozszerzając dostęp do rynków turystycznych, które cenią sobie zrównoważony rozwój.

"Jest to istotny krok w potwierdzeniu Madery jako 'must-visit' na poziomie globalnym, w oparciu o zrównoważony rozwój terytorium i zaangażowanie całej społeczności lokalnej" - podkreślił.

Proces certyfikacji został opracowany przez Regionalny Sekretariat Turystyki i Kultury Madery, poprzez Dyrekcję Turystyki, i rozpoczął się pod koniec lipca 2021 roku.

Region uzyskał pierwszy poziom srebrnej pieczęci.

W ciągu pięciu lat Madera może otrzymać wyższy poziom certyfikacji EarthCheck: Gold.

"Aby to zrobić, musi kontynuować swoją zrównoważoną podróż, uprzywilejowując zachowanie swoich zasobów naturalnych, angażując całą społeczność lokalną, przestrzegając środków, które podjęła w planie działania na lata 2022 do 2030, i wdrażając nowe działania, które mogą uczynić Maderę miejscem jeszcze bardziej zrównoważonym" - podsumował.