Według organizacji trwa schemat udostępniany na portalach społecznościowych i za pośrednictwem SMS-ów, który obiecuje uzyskanie legalnych uprawnień do prowadzenia pojazdów w zamian za sumę pieniędzy.

"IMT nie informuje o płaceniu za jakiekolwiek swoje usługi za pośrednictwem tych środków, dlatego nie należy przystępować, w żadnym momencie, do żądanej płatności", ostrzega Instytut Mobilności i Transportu.

"W każdym przypadku wykrycia takich sytuacji, są one przekazywane organom śledczym w celu ustalenia odpowiedzialności karnej. W przypadku wykrycia lub zetknięcia się z podejrzanymi wiadomościami wskazującymi na schemat oszustwa w celu uzyskania prawa jazdy, należy powiadomić organy ścigania. Wpłata jakichkolwiek kwot w celu uzyskania fałszywego prawa jazdy, jak również wydawanie tych praw jazdy, są przestępstwami karanymi przez prawo. W grę wchodzi bezpieczeństwo każdego z nas" - dodaje organizacja.