W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia poddające w wątpliwość jakość wody dostarczanej przez EPAL.

W oświadczeniu przesłanym do agencji Lusa firma zaopatrująca region Lizbony podkreśliła, że nadzór/monitorowanie jakości wody na całej długości systemu dostaw (...), od wykorzystywanych zasobów wodnych do punktu dostawy do konsumenta, stanowi jedno z największych zobowiązań EPAL.

W szczególności EPAL podkreśliło, że badania PFAS (związków perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych) są przewidziane w dyrektywie europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dodało, że w ramach swojego Planu Kontroli Jakości Wody (PCQA), prowadzi systematyczne poszukiwania/monitorowanie 20 PFAS przewidzianych w dyrektywie.

EPAL wyjaśnił również, że jakość wody dostarczanej do gmin i rozprowadzanej wśród bezpośrednich konsumentów w mieście Lizbona jest zapewniona poprzez analizę ponad 25 000 próbek wody rocznie.

"Próbki te pobierane są w około 1500 punktach poboru próbek reprezentujących cały system dostaw przedsiębiorstwa, w których przeprowadza się ponad 300 000 analiz w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, co pozwala na udowodnienie doskonałej jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo i zgodności z obowiązującymi przepisami, przyznając w ten sposób znak jakości przyznawany przez ERSAR [Regulatory Entity for Water and Waste Services] wodzie spożywanej przez około 3 miliony osób" - podkreśliła też firma.