Jak podaje Reuters: "Niemcy będą lobbować, by sprawy kobiet były w centrum uwagi na całym świecie, by kobiety były coraz częściej włączane w procesy pokojowe i by 12 mld euro z niemieckich funduszy rozwojowych było przeznaczane w większym stopniu na projekty, które rozwiązują problem nierówności płci".