Strajk nienauczycieli został zwołany przez Krajową Federację Związków Zawodowych Pracowników Publicznych i Społecznych, która organizuje również marsz między Jardim da Estrela w Lizbonie a Ministerstwem Edukacji z udziałem sekretarza generalnego CGTP.

W przypadku nauczycieli trwa dwudniowy strajk zwołany przez platformę dziewięciu organizacji związkowych, w tym Krajowe Federacje Nauczycieli (Fenprof) i Edukacji (FNE), najbardziej reprezentatywne dla sektora.

Dziś nauczyciele szkolni strajkują w dzielnicach Leirii na południu kraju.

Szkoły będą jednak musiały zapewnić minimalne usługi zadekretowane w poniedziałek przez trybunał arbitrażowy, który uznał, że ten przestój nauczycieli nie może być postrzegany tylko jako jednodniowy strajk, który spowoduje jedynie zwykłe i uzasadnione zaburzenia, jakie zawsze wywołuje każdy strajk, ale raczej jako jeszcze jeden strajk w sumie strajków, które jako całość już zagrażają prawu do edukacji.

Zgodnie z decyzją nauczyciele muszą zagwarantować trzy godziny zajęć w przedszkolu i w I cyklu, a także trzy dzienne okresy nauczania w każdej klasie w II i III cyklu oraz w szkolnictwie średnim, aby zagwarantować, co tydzień, pokrycie zapotrzebowania na różne dyscypliny.