Po otrzymaniu propozycji od rady miejskiej, właściciele pustych nieruchomości w warunkach nadających się do zamieszkania będą mieli 100 dni na ich wykorzystanie, dopóki nie zostaną zmuszeni do przymusowego leasingu, zgodnie z propozycją, którą rząd umieścił w konsultacjach społecznych.

"Nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym sklasyfikowane jako pustostany", mogą "podlegać przymusowemu wynajmowi przez gminy, w celu późniejszego podnajmu w ramach publicznych programów mieszkaniowych" - czytamy w propozycji opublikowanej na stronie Lex Consulta.

W tym celu rząd określa, że to rady gmin będą musiały przedstawić propozycję właścicielowi, który będzie miał "okres 10 dni od jej otrzymania" na odpowiedź. W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi ze strony właściciela, "a także jeśli nieruchomość pozostanie pusta przez kolejne 90 dni, gminy przystąpią do przymusowej dzierżawy nieruchomości" - czytamy.

Władza wykonawcza wyjaśnia również, że jeśli nieruchomość wymaga prac, mogą one również zostać wykonane "przymusowo przez gminy", przy czym "rekompensata zostanie przeprowadzona na poczet należnych czynszów".

Jak już wcześniej zostało to przedstawione przez władze wykonawcze, na zewnątrz znajdują się "drugie domy, domy emigrantów lub domy osób przesiedlonych z powodów zawodowych, szkoleniowych lub zdrowotnych", które są "nabyte w celu odsprzedaży przez osoby fizyczne lub prawne", jak również takie, które "stanowią część przedsiębiorstwa turystycznego lub są zarejestrowane jako lokalny obiekt noclegowy" lub które "toczące się działania prawne" uniemożliwiają ich wykorzystanie.

Jest to jeden z kilku środków zawartych w pakiecie "Więcej mieszkań", przedstawionym przez władzę wykonawczą 16 lutego i będącym w konsultacjach społecznych do 10 marca. Środki te będą kosztować około 900 mln euro (nie licząc kosztów robót, zakupów czy czynszów, które może zapłacić państwo) z budżetu państwa na rok 2023.