Stowarzyszenie Budownictwa Cywilnego i Przemysłu Robót Publicznych(AICCOPN) ujawniło, że liczba licencjonowanych domów w nowych konstrukcjach wzrosła o 5,0% w 2022 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Licencje na nowe prace budowlane lub rehabilitację dla budownictwa mieszkaniowego spadły o 0,7% między tymi dwoma momentami.

W 2022 roku liczba licencjonowanych domów w nowych konstrukcjach wzrosła o 5% w porównaniu do 2021 roku, do 29 924 jednostki, wyjaśnia AICCOPN w Podsumowaniu Statystycznym Mieszkalnictwa przesłanym do salonów prasowych.

Wyróżnia się Autonomiczny Region Madery, gdzie liczba licencjonowanych mieszkań w nowych konstrukcjach w 2022 roku wyniosła 672, co przekłada się na spadek o 12,7% w porównaniu z 770 licencjonowanymi mieszkaniami w 2021 roku.

W dokumencie wyszczególniają również, że jeśli chodzi o licencje miejskie, to nastąpił natomiast spadek o 0,7% w porównaniu z tym samym okresem w liczbie nowych budów lub prac rehabilitacyjnych w licencjonowanych budynkach mieszkalnych.

Dane AICCOPN wskazują również, że zużycie cementu na rynku krajowym wzrosło o 1,5% w 2022 r. i wyniosło łącznie 3 836 tys. ton, co odpowiada najlepszemu rekordowi od 2011 r.