W oświadczeniu ASAE wyjaśnia, że władze nie znalazły żadnej rejestracji danego podmiotu w Dyrekcji Generalnej ds. Żywności i Weterynarii(DGAV), "ani nie posiadał on dokumentów, które pozwoliłyby na śledzenie istniejącego produktu (ośmiornicy), obowiązkowych warunków wykonywania działalności i prowadzenia handlu wewnątrzwspólnotowego".

8,5 tony świeżej i mrożonej ośmiornicy poddano bezpośredniemu badaniu makroskopowemu.

Lekarz weterynarii uznał, że spośród 8,5 tony przejętych świeżych i mrożonych ośmiornic 6,5 tony nie uległo zmianom organoleptycznym i posiadało niezbędne wymogi zdrowotne do spożycia przez ludzi, po ustaleniu ich przekazania do natychmiastowego spożycia do Banco Alimentar Contra Fome de Faro.

Pozostałe 1,5 tony zarekwirowanej ośmiornicy nie przeszło wymaganych testów i władze dokonały jej zniszczenia w legalnie zatwierdzonej Jednostce Przekształcania Produktów Wtórnych.