W 2021 r. w UE urodziło się 4,09 mln dzieci, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do 4,07 mln urodzeń w poprzednim roku (wskaźnik 1,5) i jest na równi z 2019 r.

Wśród państw członkowskich najniższe współczynniki dzietności w 2021 r. odnotowały Malta (1,13), Hiszpania (1,19) i Włochy (1,25), a na przeciwległym biegunie znalazły się Francja (1,84), Czechy (1,83) i Rumunia (1,81).

Żaden kraj UE nie osiągnął jednak wskaźnika zastępowalności pokoleń: dwoje dzieci na kobietę.

W Portugalii współczynnik dzietności spadł, w 2021 roku, do 1,35 dziecka, wobec 1,41 w 2020 roku.