W Portugalii w 2021 r. powstało 187 036 spółek, co stanowi wzrost o 21,2% w porównaniu z 2020 r. Liczby te, według danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyczny (INE), pokazują przybliżenie do poziomu ukonstytuowania się spółek w 2019, ostatni rok przed pandemią Covid-19, kiedy to liczba nowych firm wyniosła 196 193 — czyli zaledwie o 4,7% więcej niż w 2021 roku.

Według raportu "Companies in Portugal - Demografia das Empresas" podawanego przez ECO, odsetek firm, które nadal były aktywne rok po rozpoczęciu działalności, wynosił 75,7%, o 1,1 punktu procentowego (p.p.) więcej niż w 2020 r. i minus 0,4 p.p. w porównaniu z 2019 r., podczas gdy te, które przetrwały trzy lata po otwarciu, odpowiadały 49,1% (4,9 p.p. więcej w porównaniu z 2020 r. i 2,9 p.p. więcej w porównaniu z 2019 r.).

W sumie w 2021 roku - roku pandemii, w którym gospodarka wzrosła o 4,9% i obowiązywały różne środki wsparcia dla firm, aby pomóc złagodzić skutki pandemii i chronić zatrudnienie - istniało 1 359 035 firm, z czego 64 .9% stanowiły firmy indywidualne (881 644), a 35,1% spółki osobowe (477 391). W porównaniu z 2019 r. liczba firm jednoosobowych zmniejszyła się o ok. 0,7%, a spółek osobowych wzrosła o 6,7%.