"Portugalia uczestniczy i chętnie dzieli radość wszystkich państw członkowskich z tego, że udało się uruchomić nowy System Informacyjny Schengen, który pozwoli na zwiększenie kontroli i regulacji przepływów na zewnętrznych granicach UE w celu kontroli i zwalczania przestępczości zorganizowanej", oświadczył José Luís Carneiro po opuszczeniu posiedzenia Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej (UE).

Rozszerzona wersja Systemu Informacyjnego Schengen działająca od wtorku i będąca przedmiotem wymiany poglądów między ministrami spraw wewnętrznych 27 krajów, według Ministerstwa Administracji Wewnętrznej (MAI) zakłada fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia współpracy policyjnej oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości w UE.

MAI podkreśla, że dzięki nowej wersji system umożliwia dostarczenie właściwym organom państw członkowskich, a także agencjom UE - takim jak Europol, Frontex i Eurojust - szerszego źródła informacji biometrycznych i profili DNA, nowych wpisów i nowych kategorii dotyczących dochodzeń i skradzionych towarów, zawsze w ścisłej zgodności z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

W dziedzinie współpracy policyjnej nowy SIS "zawiera obecnie informacje biometryczne niepowiązane ze znanymi osobami, które pomogą w identyfikacji przestępców", wyjaśnia ministerstwo, precyzując, że "odciski palców lub dłoni odkryte na miejscu poważnych przestępstw lub przestępstw terrorystycznych zostaną wprowadzone do SIS w formie nowych wpisów dotyczących nieznanych podejrzanych lub osób poszukiwanych".

Do systemu włączono również profile DNA, aby ułatwić identyfikację osób zaginionych w przypadkach, gdy dane o odciskach palców, fotografie lub obrazy twarzy nie są dostępne lub nie nadają się do identyfikacji wraz z wprowadzeniem nowych wpisów do celów weryfikacji dochodzenia, co pozwoli organom krajowym na gromadzenie informacji istotnych dla toczących się dochodzeń.

Wejście w życie tej zaktualizowanej wersji SIS odbyło się jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, a według ministerstwa Portugalia wypełniła wszystkie swoje zobowiązania, mianowicie poprzez SEF.

Strefa swobodnego przemieszczania się Schengen umożliwia obywatelom poruszanie się po tym obszarze bez konieczności posiadania paszportu, a kontrole są zniesione, choć przewidziano tymczasowe wyjątki.