W raporcie S&P wyjaśnia, że stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie, że wysokie poziomy długu publicznego i zewnętrznego w Portugalii będą nadal spadać, równoważąc ryzyko dla wzrostu gospodarczego i trajektorii budżetowej wynikające z potencjalnej stagflacji w Europie oraz niepewność kontekstu geopolitycznego.

We wrześniu ubiegłego roku agencja podniosła "rating" (zapis) Portugalii z "BBB" do "BBB+", zmieniając perspektywę na stabilną.

W raporcie agencja zaznacza, że oczekuje, iż Portugalia będzie w najbliższych latach prezentować pierwotne nadwyżki budżetowe, co pozwoli jej na obniżenie długu netto w relacji do Produktu Krajowego Brutto (PKB) poniżej 100%, mimo że koszt emisji długu powinien wzrosnąć.

Analitycy S&P oczekują, że wzrost gospodarczy spowolni w 2023 roku, ale średnioterminowa perspektywa pozostaje silna, wspierana przez oczekiwaną realizację funduszy europejskich.