Z analizy wynika również, że przeciętnie turysta wycieczkowy wydał w Lizbonie 82 euro, a na każde euro wydane przez pasażerów przypada od 1,65 do 3,78 euro w całkowitej produkcji gospodarki - efekt mnożnikowy większy niż w przypadku zakwaterowania i gastronomii.

W analizowanym roku sektor ten wygenerował produkcję w wysokości 840 mln euro dla gospodarki, 133 mln euro w podatkach i 8, 863 miejsc pracy, jednocześnie, przy 310 stopoverach, oznacza to, że każdy z nich przyczynił się, średnio, do wytworzenia 1,08 mln euro PKB, stworzył 29 miejsc pracy i wygenerował 0,43 mln euro wpływów podatkowych. Ocena ta pokazuje również, że wkład sektora rejsów wycieczkowych w handel detaliczny był rzędu 48 milionów euro, następnie w usługi związane z nieruchomościami - około 40 milionów euro, zakwaterowanie - 37 milionów, restauracje - 29,3 milionów, transport - 24,2 milionów i sprzedaż brutto - 17,6 milionów.

Kolejnym istotnym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, że turystyka rejsowa osiąga szczyty wiosną i zimą, w przeciwieństwie do turystyki tradycyjnej.

Według prezesa Administracji Porto de Lisboa (APL) Carlosa Correi dane te potwierdzają istotny wkład ekonomiczny sektora rejsów wycieczkowych w krajową i regionalną tkankę ekonomiczną ze znaczącym pozytywnym wpływem na takie działania jak handel detaliczny, nieruchomości, zakwaterowanie, restauracje i transport. Mając na uwadze te wartości, Carlos Correia podkreśla, że znaczenie, jakie działalność rejsowa reprezentuje dla swoich destynacji jest niezaprzeczalne, a więc APL będzie nadal mocno zaangażowana w pracę wraz z miastem w celu zapewnienia, że pozytywny wpływ tej działalności jest czymś więcej niż tylko ekonomiczny, realizując projekty i inicjatywy, które przyczyniają się również do zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego w Lizbonie.