W ubiegłym miesiącu kwota pozyskana dzięki programowi Residence Permit for Investment (ARI), który w październiku ubiegłego roku zakończył 10 lat, wzrosła o 31% w porównaniu z lutym 2022 r. i zwiększyła się o 27% w porównaniu ze styczniem (43,4 mln euro), wynosząc łącznie ponad 55,2 mln euro.

W lutym wydano 130 złotych wiz, z czego 87 na zakup nieruchomości (50 na rehabilitację miejską), a 43 na transfery kapitałowe. Po raz kolejny nie było ARI przyznanych poprzez tworzenie miejsc pracy.

Kwota pozyskana poprzez zakup nieruchomości wyniosła łącznie 39,3 mln euro, z czego 17,1 mln euro dotyczy nabycia na rehabilitację miejską, wynika z danych Służby ds. Cudzoziemców i Granic (SEF).

Kryterium transferu kapitału wyniosło w lutym 15,9 mln euro.

W lutym na pierwsze miejsce wróciły Chiny po tym, jak w styczniu zostały wyprzedzone przez Stany Zjednoczone na liście narodowości z największą liczbą przyznanych złotych wiz.

W ubiegłym miesiącu Chiny uzyskały 23 ARI, a następnie Stany Zjednoczone - 21, Turcja (14), Indie (12) i Brazylia (dziewięć).

W sumie inwestycje pozyskane dzięki złotym wizom w styczniu i lutym tego roku wyniosły 98,7 mln euro, o 9,5% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku (90,1 mln).

W ujęciu skumulowanym od momentu powstania programu w październiku 2012 roku do lutego inwestycje wynoszą łącznie ponad 6 852 mln euro.