Według urzędu statystycznego UE oczekiwana długość życia spadła o 0,9 roku od 2019 do 2020 roku, do 80,4, i ponownie spadła w 2021 roku o 0,3 roku, do 80,1 lat.

Eurostat wskazuje, że przyczyną tych kolejnych niepowodzeń jest nagły wzrost umieralności spowodowany pandemią wirusa Covid-19.

Odnotowany spadek nie odwrócił jednak tendencji wzrostowej w długości życia: od 2002 r., czyli pierwszego roku, w którym dostępne są dane dla wszystkich 27 państw członkowskich, wskaźnik ten wzrósł o 2,5 roku, z 77,6 do 80,1.

Wśród państw członkowskich najwyższą oczekiwaną długość życia w momencie urodzenia w 2021 r. odnotowano w Hiszpanii (83,3 lat), Szwecji (83,1 lat), Luksemburgu i Włoszech (po 82,7 lat), natomiast na przeciwległym biegunie znalazły się Bułgaria (71,4), Rumunia (72,8) i Łotwa (73,1 lat).

W Portugalii średnia długość życia w 2021 r. wyniosła 81,5 lat, wobec 81,1 w 2020 r. i 81,9 w 2019 r.