Według Lusa odzyskiwanie ubogich gleb i sadzenie rodzimych gatunków dostosowanych do panujących warunków, klimatu i gleb Międzynarodowego Tagu to dwa z wielu działań planowanych z projektu Zambujo reCover, które pomogą w ekologicznej odbudowie ponad 150 hektarów Zambujo, nieruchomości leśnej położonej w pobliżu granicy z Hiszpanią.

Inicjatywa Zambujo reCover ma na celu zwiększenie wartości ekologicznej naturalnych i półnaturalnych siedlisk leśnych na nieruchomości Navigator położonej w Idanha-a-Nova, w PNTI i w Specjalnej Strefie Ochrony Międzynarodowej Tagu, Erges i Ponsul, obszarze sklasyfikowanym jako Sieć Natura 2000.

Rekultywacja ekologiczna na nieruchomości Zambujo odpowiada około 150 boiskom piłkarskim.

Projekt postawił pierwsze kroki w 2022 roku, ale to w 2023 roku nastąpi większość interwencji na miejscu.

Cytowany w dokumencie Nuno Rico, szef ochrony bioróżnorodności w 'The Navigator Company', powiedział, że zostaną posadzone gatunki drzew dostosowane do jałowości i suszy, które nasiliły się w tej części kraju, zwłaszcza dąb ostrolistny (Quercus rotundifolia).

"Ta nieruchomość została już zidentyfikowana przez 'The Navigator Company' jako posiadająca kilka obszarów o wysokiej wartości konserwatorskiej, za integrację kilku chronionych siedlisk, które są w korzystnym stanie, oraz za posiadanie skarp pokrytych roślinnością, która zapewnia ważną usługę środowiskową, retencję gleby" - powiedział.

Oprócz sadzenia rodzimych drzew oraz zagęszczania istniejących dębów ostrolistnych, opracowane zostaną wcześniejsze działania eksperymentalne mające na celu poprawę jakości gleby i zminimalizowanie ryzyka erozji, które później będą przedmiotem badań w celu określenia dobrych praktyk.

Działania są zaplanowane tak, aby nie zakłócać rytmów różnych gatunków fauny obecnych w Zambujo, w tym ptaków chronionych, które znajdują tu schronienie, żerują i gniazdują.

Promowana przez The Navigator Company w partnerstwie z RAIZ - Instytutem Badawczym Leśnictwa i Papieru, inicjatywa ma całkowity budżet 225 774,79 euro i jest finansowana z Programu COMPETE 2020 w ramach działania "Wsparcie transformacji klimatycznej/odporność terytoriów na ryzyko: Zwalczanie pustynnienia poprzez ponowne zalesianie i działania sprzyjające zwiększeniu wiązania węgla i składników odżywczych w glebie".

Grupa biznesowa zajmuje się produkcją i sprzedażą papieru w Portugalii i posiada duży obszar leśny.

W okręgu Castelo Branco, oprócz nieruchomości leśnych, znajduje się w Vila Velha de Ródão jednostka przemysłowa przeznaczona do produkcji bibuły.

Ta fabryka bibuły jest najbardziej wydajna na Półwyspie Iberyjskim i druga w Europie, połączona rurociągiem z producentem masy papierowej, co przekłada się na zmniejszenie wpływu na środowisko i wzrost ekonomiczności i wydajności procesu.

Jest to fabryka zbudowana od podstaw, która integruje linie przetwórcze oraz dwie nowoczesne i zaawansowane maszyny do produkcji bibuły, zbudowane odpowiednio w 2009 i 2015 roku, o wspólnej zdolności produkcyjnej 60 000 ton.