Z najnowszego raportu o sytuacji epidemiologicznej, z Dyrekcji Generalnej Zdrowia(DGS), za tydzień 06-12 marca wynika, że stopień zaszczepienia przeciwko Covid-19 i grypie jest wysoki.

Według dokumentu dotyczącego sezonowej reakcji zdrowotnej, nadzoru i monitorowania istnieje stabilny trend aktywności epidemicznej grypy z przewagą podtypu A(H3) (82,8%).

Jeśli chodzi o zgłoszenia przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę Covid-19, to utrzymał on stabilny trend, dominując wariant Ómicron BA.5.

W dokumencie również podano, że w skali globalnej zmniejszyły się zgłoszone nowe przypadki i zgony (odpowiednio o -40% i -57%) w stosunku do poprzednich 28 dni.

Z dokumentu DGS także wynika, że w porównaniu z poprzednim tygodniem zmniejszyła się liczba konsultacji lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej NFZ.

Wzrósł natomiast odsetek konsultacji w zakresie zespołu grypowego, a zmniejszył się w zakresie ostrych zakażeń układu oddechowego.

W omawianym tygodniu, według tego samego zestawienia, wzrosła liczba szpitalnych przypadków nagłych z powodu grypy i zakażeń układu oddechowego. Na oddziałach intensywnej terapii zmniejszyło się obłożenie łóżek dedykowanych kowd-19, a wzrósł odsetek przypadków grypy.

"Od 50 tygodnia 2022 r. tak wysokiego odsetka nie odnotowano" - czytamy w dokumencie.

Ogólna śmiertelność była zgodna z oczekiwaniami na poziomie krajowym, a specyficzna śmiertelność z powodu covid-19 wykazała stabilny trend poniżej progu ustalonego przez ECDC, zgodnie z dokumentem.