Według ogłoszonego przez Narodowy Instytut Statystyki(INE) średnioroczny wzrost cen istniejących mieszkań (13,9%) przewyższył wzrost cen nowych mieszkań (8,7%).

W ostatnim kwartale 2022 roku tempo zmian IPHab w ujęciu rok do roku wyniosło 11,3%, o 1,8 punktu procentowego mniej niż w poprzednim kwartale.

W IV kwartale 2022 r. wzrost cen mieszkań istniejących był wyższy niż obserwowany w przypadku mieszkań nowych, odpowiednio 12,7% i 7,1%.

W 2022 r. zawarto transakcje na 167 900 domów, o 1,3% więcej niż w 2021 r., a wartościowo transakcje na nieruchomości wyniosły łącznie 31 800 mln euro, co stanowi wzrost o 13,1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W podziale na kategorie, w przypadku istniejących domów odnotowano spadek liczby i wzrost wartości transakcji o 0,1%, natomiast w przypadku nowych domów nastąpił wzrost liczby transakcji o 8,5% i wartości o 18,2%.

W IV kwartale 2022 r. sprzedano 38 526 domów, o 16,0% mniej niż w analogicznym kwartale 2021 r. i o 8,8% mniej niż w poprzednim kwartale.

W ostatnich trzech miesiącach 2022 roku transakcje mieszkaniowe wyniosły łącznie 7 400 mln euro, o 10,5% mniej niż w tym samym okresie 2021 roku.

W 2022 r. odnotowano 10 722 transakcje sprzedaży domów, za łączną kwotę 3 600 mln euro, nabywcom z miejscem zamieszkania podatkowego poza terytorium kraju, co odpowiada wzrostowi o 20,2% i 25,3%, odpowiednio, w liczbie i wartości w stosunku do roku 2021.