Według informacji przesłanych do Lusy, do piątku 17 marca skonfiskowano 20,20 ton narkotyków, co w ciągu niespełna trzech miesięcy przekroczyło łączną liczbę narkotyków skonfiskowanych przez Policję Morską i Marynarkę Wojenną w całym 2022 roku. W tym roku skonfiskowano 16,52 tony narkotyków, zwłaszcza haszyszu i kokainy.

Narkotyk skonfiskowany od początku tego roku przekracza o prawie cztery tony sumę z roku poprzedniego i jest czterokrotnie większy niż ilość narkotyków skonfiskowanych w 2021 roku, kiedy to skonfiskowano zaledwie 5,14 tony.

Dane AMN wskazują również na rekordowy w tym roku poziom zatrzymanych lub zidentyfikowanych osób, który wynosi 31, podczas gdy w 2022 roku nie przekroczyła ona sześciu osób zatrzymanych lub zidentyfikowanych w związku z podejrzeniem handlu narkotykami. W 2021 roku zgłoszono aresztowanie lub identyfikację tylko trzech osób.

Walka z handlem narkotykami widoczna jest także w przechwytywaniu szybkich jednostek pływających - AMN dodaje, że w pierwszych miesiącach 2023 roku przechwycono już 13 szybkich jednostek pływających, czyli prawie tyle, ile 15, które Policja Morska (we współpracy z Marynarką Wojenną) zajęła w ciągu 2022 roku. Rekord z 2023 roku niemal trzykrotnie przewyższa liczbę szybkich jednostek przechwyconych w 2021 roku: pięć.

Większość akcji zwalczania handlu narkotykami miała miejsce na południu terytorium kontynentalnego, a skonfiskowane środki odurzające były później przekazywane Policji Sądowej(PJ), która jest agencją policji kryminalnej posiadającą kompetencję w tym zakresie.

AMN wyjaśniła również, że w walce z handlem narkotykami zmobilizowano zasoby Policji Morskiej i Marynarki Wojennej, ale także licząc przy niektórych okazjach na wsparcie Sił Powietrznych i PJ.