Aktualizacja taryfy znalazła odzwierciedlenie w rachunkach, które zaczęły docierać do obywateli w marcu, odnosząc się do rozliczeń za styczeń, przy czym Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Odpadami w Faro(Fagar) przypisało podwyżkę ustaleniom Jednostki Regulacyjnej Wody i Odpadów(ERSAR) oraz rosnącym cenom usługodawców.

Jednak na konferencji prasowej lider PS/Faro, Adérito Silva, stwierdził, że istnieje duże pole manewru, aby znaleźć inne rozwiązanie niż to, argumentując, że w opinii wydanej przez ERSAR na temat propozycji podwyższenia taryfy przez Fagar, sam podmiot zaleca zmniejszenie kosztów operacyjnych.

"W opinii nic nie mówi o tym, że należy zmienić taryfę, wręcz przeciwnie, odnosi się do tego, że należy prowadzić ostrożne zarządzanie, ograniczając koszty i zwiększając efektywność" - powiedział Silva, podkreślając, że średnio podwyżki wynoszą ok. 25 proc.

Według opinii ERSAR, datowanej na 13 grudnia 2022 r. i rozdanej dziennikarzom przez PS, podmiot ten stwierdza, że proponowana taryfa prowadzi do nadmiernego pokrycia wydatków w usługach wodno-sanitarnych.

Adérito Silva uznał za niedopuszczalne, że w sytuacji pandemii, wojny i inflacji interesy ludności nie są bronione, dodając, że zażądano zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Miejskiego w celu omówienia tematu.