"Według wstępnych wyników uzyskanych w tym roku finansowym w 2022 roku saldo Administracji Publicznych (PA) osiągnęło -944,4 mln euro, co odpowiadało -0,4% PKB (-2,9% w 2021 roku) ", mówi Narodowy Instytut Statystyki (INE).

W proponowanym budżecie państwa na 2023 rok (OE2023) rząd oszacował deficyt na poziomie 1,9% PKB, ale premier António Costa i minister finansów Fernando Medina już wcześniej sygnalizowali, że ich zdaniem będzie on niższy niż 1,5%.