Według SMAQ nawet kwestie, które wymagają pilnego rozwiązania i które zależą wyłącznie od CP (Comboios Portugal) nie są rozwiązywane.

Od 1 do 30 kwietnia strajkować będą pracownicy z kategoriami maszynisty lub maszynisty technicznego.

Z kolei od 17 do 21 kwietnia pracownicy z kategorią inspektora trakcji lub głównego inspektora trakcji będą strajkować we wszystkich normalnych okresach pracy o przewidywanym czasie trwania powyżej sześciu godzin.

Również zgodnie z warunkami komunikatu, przez cały miesiąc kwiecień wszyscy pracownicy kategorii reprezentowanych przez SMAQ będą strajkować przez cały okres pracy, ilekroć zostanie im przydzielony normalny okres pracy dziennej, którego harmonogram nie jest uwzględniony w skalach obowiązujących w momencie rozpoczęcia strajku.

Wreszcie, między 16 a 22 kwietnia, pracownicy kategorii reprezentowanych przez SMAQ będą strajkować "za wszelką pracę w nadgodzinach, w tym za pracę w dni odpoczynku tygodniowego".

W lutym i marcu strajki zwołane przez różne związki zawodowe CP doprowadziły do odwołania setek pociągów dziennie.